Stærkt internationalt netværk

Internationalt netværk

Mannov har et stærkt internationalt netværk og arbejder sammen med både store spillere og specialistbureauer i både Europa og på globalt plan.

Nordisk netærk

Danmark, Sverige, Norge og Finland

Den nordiske region er vigtig for os, og vi har stærke kontakter i alle nordiske lande. De mange lighedstegn mellem de nordiske lande betyder, at mange af vores internationale kunder betragter norden som ét marked. Vi har gode kontakter til en række specialiserede bureauer inden for corporate, finance, livsstil og healthcare.

Medlemsskaber

Branche medlemskaber

Dansk Erhverv

Public Relations Branchen

WOMMA - "Word of Mouth Marketing Association" er den officielle brancheforening for markedsføring, uddannelse og etik på sociale medier.