Finansiel kommunikation

Finansiel kommunikation

Vilkårene for den finansielle sektor og den finansielle kommunikation har ændret sig markant gennem de seneste år. Måske især i forhold til hvordan man ser på anstændighed og moral, når det gælder økonomiske dispositioner. Både historisk og fremadrettet.

Mannov har både erfaring med og indsigt i at tilrettelægge og stå for kommunikationen af finansielt relaterede emner i en verden under hastig forandring. Det kan være i forbindelse med opkøb, frasalg og fusioner. Eller det kan være meddelelser om regnskaber, budgetter eller andre forhold, som har betydning for prisfastsættelsen af aktier for børsnoterede virksomheder eller den almindelige vurdering af finansielle resultater for ikke-børsnoterede virksomheder.

Kontakt: Reinholdt Schultz

FINANS
Sociale medier