Kommuner og myndigheder

Kommuner og myndigheder

De offentlige virksomheder er under pres på tre områder: Nye lovgivningskrav medfører forandringer, besparelser medfører serviceforringelser, og så er de offentlige virksomheder blevet godt stof i medierne. Mannov har gennem en lang årrække specialiseret sig i at analysere og håndtere forandringer og kriser for kommuner og offentlige myndigheder. Derfor har vi indsigten og værktøjerne til proaktivt at imødekomme de mange fragmenterede interessenter, pressens arbejdsmetoder og politiske spændinger og få de gode historier formidlet.

Mannov hjælper både, når krisen opstår, når organisationen skal forandres, og når den langsigtede kommunikations- og branding-indsats skal formuleres og implementeres.

Kontakt: Søren Friis Larsen

VI DELER VORES VIDEN
Læs om vores arbejde og resultater
SOCIALE MEDIER
SOCIALE MEDIER
Sociale medier
CORPORATE
Sociale medier
CORPORATE