Silas B.S. Erichsen

Silas B.S. Erichsen

Konsulent
Phone: +45 2672 8066
Email: sbe@mannov.dk

Vækstplanen er spændende nyt for erhvervsdrivende fonde

Feb 27, 2013 By Silas B.S. Erichsen
Tags: finans , politik , fonde

Blandt SRSF-regeringens mange forslag i den netop offentliggjorte vækstplan er der blandt andet et om, at man vil fjerne den skattemæssige forhindring for etableringen af flere nye fondsejede virksomheder i Danmark. Dette kan på sigt vise sig, at være det måske mest betydningsfulde element i regeringens vækstplaner. Erhvervsdrivende fonde er nemlig rygraden i det danske erhvervsliv og tegner sig for over 60 pct. af C20 indekset. Virksomheder som Mærsk A/S, Carlsberg A/S, Grundfos, Novo Nordisk A/S og Oticon A/S er alle fondsejede, og fondens fundats er med til at sikre en kontinuitet og et tilhørsforhold til Danmark.

De nuværende regler gør, at det ikke er muligt for en ejer at overdrage sin virksomhed med skattemæssig succession til en erhvervsdrivende fond uden alle mulige selskabsmæssige krumspring. Dette skyldes, at ejeren skal opgive avanceskat i forbindelse med overdragelsen til en fond. Konsekvensen heraf har været, at en virksomhedsejer der ønsker vederlagsfrit at overdrage sin virksomhed til en erhvervsdrivende fond som arv eller gave, reelt har været udelukket fra at gøre det. Derfor er der ikke blevet etableret nogle nye store erhvervsdrivende fonde i de seneste årtier. Dette vil der nu blive åbnet op for igen, og forhåbentlig vil tiltaget vise sig at være en enorm fordel på sigt for det danske samfund.

Forslaget vil medføre en umiddelbar lempelse på 300 mio. kr. årligt fra og med 2015, og den konkrete udformning af reglerne vil skulle analyseres nærmere.

Fakta:

  • Der er i dag registreret ca. 1320 erhvervsdrivende fonde i Danmark.
  • Fondene har en samlet formue på 400-650 mia. kr.
  • Foruden erhvervsmæssige aktiviteter uddeles der i omegnen af 8 mia.kr. om året til almenvelgørende formål.

For mere information om vækstpakken, læs:

Fra B.dk: "Sådan vil regeringen forbedre konkurrenceevnen"
Fra Borsen.dk: "Regeringen slår ring om danske virksomheder"

 

Comments
No comments yet. Be the first.