Kim Ege Møller

Kim Ege Møller

Chefkonsulent for Corporate Communication
Phone: +45 2715 7098
Email: kem@mannov.dk

SKATs politiske klapjagt på internationale virksomheder

Mar 19, 2013 By Kim Ege Møller
Tags: finans , politik , krisekommunikation

Skylder to store amerikanske it-virksomheder virkelig den danske stat 9,4 mia. kroner – eller har SKAT blot startet en politisk klapjagt på de store internationale virksomheder?

Med en flot timet præcision kunne SKAT, med få dages mellemrum, lade pressen fortælle, at de to store amerikanske it-virksomheder Microsoft og Intel har snydt statskassen for henholdsvis 5,8 og 3,6 mia. kroner – eller tilsammen næsten en halv Storebæltsbro.

De store medier ryddede forsiderne, og historien var tophistorie i dagens nyhedsudsendelser, for hvordan i alverden kan disse amerikanske it-giganter tillade sig at snyde de danske skatteborgere for så svimlende beløb? Nogle politikere var forargede, og de fik en kærkommen lejlighed til at gentage holdninger om transfer-pricing og globale virksomheders gentagne og bevidste omgåelse af skattereglerne.

Der er bare to væsentlige ting, man bør være opmærksom på i disse sager. For det første er hverken Microsoft eller Intel dømt til at betale de mange milliarder kroner, og for det andet er sagerne slet ikke nye. Begge sager stammer tilbage fra starten af 00’erne, hvor Microsoft opkøbte danske Navision, og Intel ligeledes opkøbte danske Giga. Og siden slutningen af 00’erne har SKAT ment, at de to selskaber har videresolgt værdier for billigt til søsterselskaber i andre lande, og at de derfor har unddraget sig en dansk skatteregning. Det er bare endnu ikke lykkedes SKAT at overbevise en domstol om det synspunkt – og det er mere end tvivlsomt, om det nogensinde vil lykkedes. Sagerne granskes stadig, og vi er meget, meget langt fra en afgørelse.

Uskønt politisk spil

Så hvorfor dukker sagerne så lige pludselig op nu, med få dages mellemrum? Hvis man spørger SKAT, vil de givetvis påstå, at det er tilfældigt, og at det ikke er dem, der styrer, hvad aviserne kaster sig over. Men at dømme efter den tilfredshed, der spores hos venstrefløjen, er det næppe helt tilfældigt, at sagerne dukker op nu, hvor virksomhedernes skattebetalinger i forvejen er meget højt på dagsordenen. Enhedslisten har haft det som sin klare mærkesag i årevis, at de multinationale virksomheder skal kontrolleres og granskes nøjere. Nu kommer Enhedslisten næppe med i den vækstpakke, der bl.a. rummer en nedsættelse af selskabsskatten, men en intensiv jagt på de multinationale virksomheder kan hjælpe med at dæmpe raseriet. Så et godt bud er, at historien om SKATs jagt på milliarder hos Microsoft og Intel blot er en del af et uldent politisk spil, der skal skabe fred på bagsmækken for regeringen.

Imens kan man så spørge sig selv, hvordan Intel og Microsoft mon har det med at blive hevet frem som de onde eksempler på globale virksomheder, der unddrager sig skattebetalingerne? Vi ved det ikke – for begge parter har klogelig valgt at tie om denne sag. Men måske er det nyttigt at se på, hvad det egentlig er, disse multinationale selskaber koster det danske samfund. I tilfældet Microsoft er der jo rigtigt nok tale om, at Microsoft købte Navision for 11 mia. i 2001. Men i stedet for bare at lukke butikken og trække alle Navision og Axapta-produkterne fra Vedbæk til USA, gjorde Microsoft faktisk det modsatte. Med opkøbet af Navision etablerede Microsoft deres største udviklingscenter uden for USA, og placerede det i Vedbæk. Det er i dag en af Danmarks største it-arbejdspladser, hvor der ikke bare langes programmer og hardware over disken, men der udvikles rent faktisk helt ny software, der eksporteres til hele verden.

McDonald’s bidrager med milliarder

Nu bliver Microsoft så hængt ud som skatteunddragere i en sag, der slet ikke er i nærheden af at blive afgjort, og i en sag der sandsynligvis er kommet på forsiderne, fordi den skal fremme en politisk sag. Man må for Danmarks skyld håbe, at de ikke er nærtagende eller fintfølende hos Microsoft – eller hos de andre internationale virksomheder der rent faktisk prøver at drive en helt almindelig forretning i Danmark. Imens kan man tænke lidt over, hvor mange it-arbejdspladser der ville være tilbage i Danmark, hvis Microsoft og alle de andre amerikanske virksomheder valgte at placere deres virksomhed andre steder.

En anden udhængt virksomhed, burgerkæden McDonald’s, præsenterede i går en ganske sympatisk gennemgang af deres investeringer i det danske samfund de sidste 20 år. McDonald’s er også beskyldt for at unddrage sig skattebetalinger, men de har nu alligevel bidraget til det danske samfund med et betydeligt milliardbeløb – den opgørelse kan læses her.  

Comments
No comments yet. Be the first.