Steffen Lüders

Steffen Lüders

Bestyrelsesmedlem
Phone: +45 2672 8050
Email: sl@mannov.dk

Når formanden skal af med direktøren

Mar 03, 2016 By Steffen Lüders
Tags: krisekommunikation , bestyrelseskommunikation

Følgende er et uddrag af min kronik i Børsen Executive d. 2 marts 2016. Den fulde version kan læses her:http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/135091/artikel.html

 

Når formanden skal af med direktøren

Selv om der kan være stor forskel på, hvor meget en bestyrelsesformand kommunikerer til offentligheden, så vil formanden pr. definition altid være nødt til at stå på mål for udskiftningen af topdirektøren. Her har bestyrelsesformanden en af sine vigtigste - hvis ikke den mest vigtige - kommunikationsopgave.

Den tid er for længst passeret, hvor det var normalen frem for undtagelsen, at direktørfyringer blev forklaret som værende sket efter en "fælles overenskomst".

For en række bestyrelser har det måske engang været den nemmeste løsning at pakke en eventuel fyring ind i et tæppe af intetsigende forklaringer, sådan så det ikke engang stod klart, om det var bestyrelsen eller direktøren selv, der havde taget beslutningen.

Hvorvidt dette skete ud fra et hensyn til den fyrede direktør, eller fordi bestyrelsen blot bedre kunne lide den "pæne" udgave, gjorde reelt ikke nogen forskel. Konsekvensen var, at der både internt og eksternt blev spekuleret ivrigt over, hvad der lå bag beslutningen, frem for at tiden blev brugt mere konstruktivt til at se fremad.

Reglen er, at jo mindre, der bliver forklaret, jo mere bliver der spekuleret - og fantasien har det ofte med at være mere kreativ end virkeligheden.

Forhindrer misforståelser

I dag er situationen anderledes. Det er blevet normalt, at der bliver meldt klart ud, hvem der har truffet beslutningen om en direktørs afgang, og hvad der ligger bag, selv om der i princippet ikke er to situationer, der er helt ens. Fordelen for bestyrelsen er indlysende, da klarhed forhindrer misforståelser og skaber et fornuftigt afsæt for den nye direktør.

Men den mere direkte kommunikationsstil er interessant nok også ofte en fordel for den direktør, der bliver fyret. For i takt med at det er blevet mere normalt, at man siger tingene, som de er, så er der også opstået en generel accept af, at en fyret direktør sagtens kan være kompetent og dygtig, selv om bestyrelsen har vurderet, at direktøren ikke længere har den rigtige profil til at køre virksomheden videre.

Virksomheden kan have udviklet sig, markedet kan have ændret sig, eller bestyrelsen kan vurdere, at der er behov for en ledelsesgruppe med en anden profil, hvor det så er nemmest at starte med toppen først. Det er en pragmatisk vurdering, som gør det lettere for direktøren at finde et nyt job, men det gør også arbejdet med at ansætte den nye direktør lettere for bestyrelsen

I takt med den større åbenhed er mediernes interesse for afskedigelse af direktører heller ikke blevet mindre i en tid, hvor erhvervspressen er mere personfikseret end nogensinde.

Nærgående spørgsmål

Journalisternes spørgsmål er som følge heraf også blevet mere nærgående end nogensinde før.

Mere vil have mere, så at sige, men formanden skal dog være opmærksom på, at der er en lang række andre interessenter, som der også skal tages hensyn til udover pressen, og at det ikke altid er den rigtige løsning at svare på alle spørgsmål fra journalisterne.

For børsnoterede og store virksomheder vil aktionærerne have krav på en grundig forklaring ved udskiftningen af direktøren, og det får de blandt andet fra mediernes dækning af sagen. Men for mindre private virksomheder er sagen anderledes. Her vil meget af kommunikationen kunne håndteres via direkte og ofte uformelle kanaler.

Effektivt signal

De to vigtigste målgrupper for formanden er aktionærerne og medarbejderne. For medarbejderne er der ikke mange andre beslutninger end udskiftningen af topchefen, der har større betydning. Når der derfor ændres på topposten, kan det være et særdeles potent og effektivt signal om et ønske om ændring i fokus og strategi, som formanden bør sikre sig udnyttes bedst muligt.

Beslutningen åbner så at sige et vindue for forandring, der dog lukkes igen forholdsvist hurtigt, hvis det ikke udnyttes. Derfor vil det være en vigtig del af kommunikationsplanen, at formanden sikrer sig, at der………………………

Du kan læse resten af kronikken i Børsen Executive nr. 43/2016 eller på: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/135091/artikel.html

Comments
No comments yet. Be the first.