Ebbe Kristensen

Ebbe Kristensen

Senior Advisor & partner
Phone: +45 2965 0884
Email: ek@mannov.dk

Faglig formidling – et minefelt!?

Jan 16, 2013 By Ebbe Kristensen
Tags: branding , medier

Mange fagpersoner opdager ofte, trods lange uddannelser og glimrende formuleringsevner, at det er svært at komme til orde i medierne. Og gør man det endeligt, står udtalelserne måske i en form, man ikke kan genkende. Eller hvad der er værst for mange: At man kan blive angrebet på sin faglige integritet af andre.

De fleste medier elsker at have nogle eksperter at ringe til, ofte for at få en ”second opinion” på noget, som andre har sagt, eller som journalisterne selv har konkluderet. Og det skal man som fagperson være klar over, før man begiver sig ind i det minefelt, som medier med forenklingskrav og konstante kortere deadlines er.

Men hvorfor er det sådan? Det skyldes et skisma, hvor viden faktisk ikke er magt, men afmagt! Uanset om det drejer sig om sundhed og ernæring, om miljø og klima, om børn og trivsel, eller hvor som helst, hvor en form for evidensbaseret viden skal fremlægges, kommer fagfolk ofte til kort, fordi der sjældent er ét klart svar eller klare kausale sammenhænge. Det ved man sjældent som lægmand, eller hvis man har et lavere uddannelsesniveau på et givet felt. Derfor et det ofte lettere at kommunikere klart, jo mindre man ved.

Så uanset at man som videninstitution eller som enkeltperson ønsker at kommunikere uden for egne snævre fagkredse – og det kan ofte være nødvendigt for at legitimere sin eksistensberettigelse, eller mere banalt, blot skabe øget kendskab til en given problemstilling – skal det være på omverdenens, herunder mediernes præmisser. En klar strategi for, hvad man vil kommunikere til hvem, og hvorfor, er nøglen. Og som en del heraf bør man formulere og lakmusteste klare budskaber, der både holder vand fagligt, og som kan trænge igennem.

Dette emne har jeg også beskrevet nærmere i fagbladet Diætisten, december 2012 under overskriften ”Faglighed og formidling – en farlig cocktail”.
 

Comments
No comments yet. Be the first.