Ebbe Kristensen

Ebbe Kristensen

Senior Advisor & partner
Phone: +45 2965 0884
Email: ek@mannov.dk

Den digitale kvinde er familiens læge

Dec 12, 2012 By Ebbe Kristensen
Tags: healthcare , life science

Vi ved det godt. Sociale relationer og stærke sociale netværk har stor betydning for, hvor godt vi har det som mennesker. Hvis vi mangler dem, kan det ikke bare gå ud over vores livskvalitet, det kan også gøre os syge – og forskning peger på, at vi sågar kan dø tidligere. Måske er det derfor, mænd dør tidligere end kvinder?

For kvinder er på mange måder bedre til at danne private netværk end mænd, og ved at udveksle viden og erfaring om alt fra børn, mænd, udfordringer på jobbet og ikke mindst sundhed skaber de langvarige relationer, som de kan støtte sig til livet igennem. Kvinden har også sat sig tungt på posten som familiens læge og søger i stigende grad mod de nye online sociale platforme for at få viden og information. 

I dag har virksomheder, som arbejder inden for sundhedsområdet, derfor en unik mulighed for at komme i nærkontakt med denne attraktive målgruppe og udnytte den digitale vækst. 66 % af danske kvinder anvender internettet til at søge efter helbredsmæssige informationer, og 55 % af danske kvinder bruger internettet til at gå på sociale medier . 

I en undersøgelse, som Mannov har lavet i samarbejde med sundhedsportalen Netdoktor, får vi bekræftet tendensen. Kvinder sætter sig til tasterne, når de bekymrer sig for deres nærmestes sundheds- eller sygdomstilstand. 48 % af kvinderne har svaret, at de søger viden og information på internettet, når nogen, der står dem nært, er syge eller har symptomer på sygdom. I undersøgelsen blev det desuden klart for os, at søgetendensen især ses hos kvinder 35+. 

Dette kan forklares ved flere årsager. For det første har mange 35+ kvinder fået små børn, og mødrene bruger sociale medier til at finde informationer om alle tænkelige børnerelaterede emner, som andre i samme situation har diskuteret. I USA kaldes denne gruppe også for ”mommy-bloggers” eller ”mommy power” og er en gruppe, som marketingfolket kaster sig i gruset for. Tendensen ser vi også i Danmark. 

For det andet bliver mange midaldrende kvinder ofte ansvarlige for deres nærmeste; fra teenagebørn og søskende til aldrende familiemedlemmer. De har brug for hurtig, bred og fyldestgørende sundhedsinformation, og dette kan de finde online . For det tredje sker der meget store forandringer for kvinden i starten af 40’erne og indtil sidst i 60’erne, hvor kroppen bl.a. kommer i overgangsalderen. Disse forandringer afføder en naturlig nysgerrighed, som også ses i vores undersøgelse, hvor 37 % af kvinderne svarer, at de søger sundhedsrelaterede informationer af ren nysgerrighed.

Det, at man har behov for og tager ansvar for sin egen eller andres sundhed, kaldes også patient empowerment. Vi er bevidste om vores sundhedstilstand, og vi tager selv et ansvar. Det ses også i vores undersøgelse, hvor 41 % af kvinderne har svaret, at de også søger information online, efter de har konsulteret deres læge. Samtidig viser undersøgelsen, at 49 % af kvinderne bruger sociale medier til at lære af andres erfaringer. Det er faktisk sjældent, at kvinder selv skriver på fx fora, men vi læser gerne med og er på denne måde med på en lytter….

Et eksempel på patient empowerment har jeg for nylig selv oplevet i kontakten med en kvindelig lungekræftpatient, som var dødelig syg. Hun fortalte mig, at virkningen af hendes kemobehandling var udeblevet, og hun havde på mange måder mistet håbet. Men en opringning fra kvindens læge ændrede hendes liv. Hun fik tilbudt at være med i et forsøg med en ny kræftmedicin, som kun var afprøvet i USA og på et begrænset antal af patienter. Ved ny medicin er der altid risiko for bivirkninger, og for at behandlingen ikke virker. Så inden kvinden takkede ja til behandlingen, gik hun først gik på Google, så hun kunne søge på medicinen og læse om resultaterne og eventuelle bivirkninger. Efter at have lavet sin research og læst andre patienters erfaringer, takkede hun ja til at prøve behandlingen i Danmark.

Hvad kan patient empowerment have af betydning for fremtiden? For virksomhederne handler det om at have fingeren på pulsen, og om at skabe indsigt i og forståelse for hvad der står – eller ikke står – på internettet. Det handler især om at få et bedre kendskab til sine målgrupper, lytte til hvad deres behov eller krav er for sundhedsinformation – og tilpasse strategien derefter.

Kan patient empowerment resultere i besparelser i sundhedsvæsenet, bedre patientforløb og forbedringer af lægernes arbejde, når nu vi selv gør en indsats? Det vil tiden vise, men hos Mannov er der ingen tvivl: den digitale kvinde har magt og indflydelse, og bør ikke overses.
 

Comments
No comments yet. Be the first.