Reinholdt Schultz

Reinholdt Schultz

Adm. direktør & Partner
Phone: +45 2672 8072
Email: rs@mannov.dk

Mannov støtter Hjertestarterdagen

Oct 16, 2013 By Reinholdt Schultz

I Mannov støtter vi Hjertestarterdagen. Det er der én god grund til: Vi føler, at vi har et ansvar – både for hinanden i Mannov og for vores medmennesker generelt.

Jeg har gennem mere end 10 år arbejdet med livreddende førstehjælp og brugen af hjertestartere for TrygFonden. Her har jeg gang på gang oplevet, hvilken forskel det gør, at almindelige mennesker træder til med livreddende førstehjælp og hjertestartere – hvordan den indsats kan betyde forskellen på liv og død, både for den 2-årige pige, familiefaren eller en morfar, der var godt i gang med sit otium.

Det er historier, der har sat sig i mig, og med årene er jeg blevet endnu mere stålsat på at få spredt budskabet om, at vi alle har et ansvar for at kunne træde til med livreddende førstehjælp – det har min egen stakkels familie måtte lægge øre til mange gange. Jeg håber, de tilgiver mig – sagen taget i betragtning! Hjertestarterdagen – den første mærkedag nogensinde – er for mig et klart bevis på, at sagen nu er kommet et skridt højere op på dagsordenen – både i Danmark og i EU, og jeg håber, at rigtig mange virksomheder – offentlige som private – bruger det som anledning til at tage del i arbejdet med at lære at redde liv.

Først og fremmest vil jeg gerne bruge dagen til at stoppe op og glæde mig over den kolossale udvikling, der er sket på hjertestarter- og førstehjælpsområdet gennem de seneste ti år. I Danmark er vi nu blandt verdens førende, når det handler om at træde til med livreddende førstehjælp ved hjertestop, og antallet af hjertestartere er nærmest steget eksplosivt gennem de seneste år. Det har betydet noget for overlevelsesprocenten i Danmark, og jeg er sikker på, at vi i fremtiden kommer til at se en udvikling, der går én vej – og det er fremad…i hvert fald hvis politikere, myndigheder og private bakker op og tager del i ansvaret.

For ja – mer vil ha’ mer! Faktum er nemlig, at der lige nu ikke er nogen, der for alvor har taget ansvaret for at forfølge den eksisterende lovgivning på området, endsige forfølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til hjertestarternes placering i det offentlige rum.

I 2011 udkom en rapport fra Sundhedsstyrelsen, der anbefalede, at hjertestartere registreres på hjertestarter.dk og placeres i det offentlige rum på steder, hvor de kan være tilgængelige 24 timer i døgnet, samt at kommuner og regioner lægger en strategi for placeringen af offentligt betalte hjertestartere. Og hvorfor så det? Jo, hvis de anbefalinger følges, vil AMK-vagtcentralerne kunne henvise nødopkald til nærmeste hjertestarter, og den lokale strategi vil sikre, at hjertestarterne hænger de steder, hvor behovet er størst. Som det er nu, bliver disse anbefalinger bare ikke fulgt til dørs. F.eks. er der ingen registeret hjertestarter på Nørreport Station, hvor 300.000 mennesker hver dag passerer igennem. Den nærmeste hjertestarter er på et kontor, hvor den er låst inde efter lukketid. Her i vores eget nabolag på indre Nørrebro, hvor der hver dag færdes tusindvis af mennesker, har vi også konstateret, at der ikke findes en offentligt tilgængelig hjertestarter. Vi brugte Hjertestarterdagen som anledning til at anskaffe en hjertestarter, som nu hænger ved siden af hovedindgangen til Ewaldsgade 3 og er tilgængelig døgnet rundt.

Det skal ikke opfattes som et forsøg på at spille ugens helt på Nørrebro. Det skal forstås som et eksempel på, at initiativer i dag er overladt til tilfældighedernes spil. Her mener jeg, at det er på tide – med den viden vi har i dag – at der fra politisk side tages action, og at der placeres et ansvar for at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det samme gælder lovgivningen omkring uddannelse i livreddende førstehjælp. Siden 2006 har det være obligatorisk i folkeskoler og i køreskolen, og indtil videre gennemfører omkring halvdelen af folkeskolerne den obligatoriske undervisning. Det er selvfølgelig meget bedre, end hvis der slet ikke foregik nogen undervisning, men det er ikke godt nok, når det nu er obligatorisk og kunne være dobbelt så godt! Vi har brug for yderligere lovgivning omkring førstehjælpsundervisning, hvor vi efter min overbevisning også bør inddrage gymnasierne. Vi ved, at førstehjælp er noget, man glemmer, så der er behov for gentagelse. Og gevinsten ved alt det er, at vi får en ny generation af børn og unge, der kan og tør træde til, hvis de er vidne til en ulykke.

I dag kan du selv gøre en indsats. Gå ind på http://hjertestarterdagen.dk/arrangementerog find et arrangement i nærheden af dig, hvor du kan lære om livreddende førstehjælp og brugen af hjertestarter.

Rigtig god Hjertestarterdag

Reinholdt

Comments
No comments yet. Be the first.