Christian Ibsen

Christian Ibsen

Chefkonsulent
Phone: +45 2672 8079
Email: chi@mannov.dk

Politisk kommunikation og effektivitet i den offentlige sektor - generelle betragtninger

Sep 19, 2013 By Christian Ibsen
Tags: politik , kommunikation

Politikere skal selvsagt undersøge konsekvenserne af deres forslag, inden de kommunikerer dem ud offentligt. Sagen om ejendomsvurderingen viser, at man som politiker let kan komme til at foreslå tiltag, der gør forvaltningen mindre effektiv, og det udhuler troværdigheden på længere sigt af de samme politikeres udmeldinger om effektivisering af den offentlige sektor. 

Den massive medieomtale af SKATs ejendomsvurdering har fokuseret på kvaliteten af SKATs arbejde, og på om SKAT skal til at åbne op for klager over gamle vurderinger.

Hvis man i stedet for at fokusere på SKAT ser på politikernes kommunikation op til, under og efter ”skandalen”, fremkommer et problematisk billede.

For det første har de siddende regeringer – både blå og røde – argumenteret for nødvendigheden af at effektivisere den offentlige sektor. Disse udmeldinger har været gentagne og gennemgående for den politiske debat. I tilfældet SKAT har effektiviseringsbestræbelserne betydet en nedgang fra ca. 10.500 medarbejde ved dannelsen af SKAT i slutningen af 2005 til ca. 7.000 medarbejdere, og der udestår en yderligere slankning på ca. 1.000 medarbejdere. Denne drastiske downsizing blev startet af Fogh Rasmussen-regeringen, men rammeaftalen med Finansministeriet er videreført af den nuværende regering.

Den politiske fokus på effektivisering har i SKATs tilfælde skabt en så stram ramme for hele SKATs arbejde, at effektivisering har været tænkt ind i alle SKATs aktiviteter - inklusiv ejendomsvurderingen. Hertil skal bemærkes, at udgangspunktet for SKATs overtagelse af opgaven fra kommunerne i 2003 var, at SKAT via en modernisering af IT-understøttelsen kunne varetage opgaven med væsentlig færre medarbejdere end kommunerne.

Denne modernisering er dog aldrig blevet til noget, da de tidligere regeringer af flere omgange udmeldte, at den offentlige ejendomsvurdering skulle afskaffes – de fik det bare ikke gjort! Disse gentagne udmeldinger har betydet, at SKAT ikke turde igangsætte en stor investering, da opgaven sandsynligvis ville bortfalde.

Rigsrevisionens kritik affødte en regn af politiske udmeldinger varierende fra, at der nu skal styr på ejendomsvurderingen (også med tilbagevirkende kraft) til at den offentlige ejendomsvurdering skal afskaffes. Spørgsmålet er, hvordan alle de aktuelle politiske udmeldinger hænger sammen med den generelle holdning om at effektivisere den offentlige sektor.

Hvis ejendomsvurderingen skal have en væsentlig højere kvalitet, kommer det til at koste ressourcer og dvs. penge. Og hvis der tilmed skal ryddes op i tidligere tiders synder bliver det rigtig dyrt. Jeg har umiddelbart svært ved at se, hvordan dette bidrager til en mere effektiv (læs billigere) offentlig sektor.

Hvis man i stedet vil nedlægge ejendomsvurderingen, skal man tænke over følgende spørgsmål:

1.       Hvorfor har vi ikke gjort det for langt tid siden, når vi alligevel har udmeldt det flere gange?

2.       Hvis vi gør det nu, skal ejendomsskatten så helt fjernes, eller skal den fastsættes på et tidligere niveau, som formentlig også er forkert fastsat i mange tilfælde?

3.       Hvis ejendomsskatten afskaffes helt, skal politikerne give et bud på, hvordan man så finder de 38 mia. kr., som ejendomsskatter, ejendomsværdiskatter og dækningsafgifter løber op i.

Generelle anbefalinger

Alle disse spørgsmål betyder selvfølgelig ikke, at man bare skal lade stå til. Men det betyder, at politisk kommunikation kan få uheldige konsekvenser, hvis man ikke har tænkt grundigt over, hvad konsekvensen af de politiske udmeldinger bliver for de offentlige institutioner, der udfører opgaven. Anbefalingen er, at man skal huske at forhøre sig hos embedsmændene inden man lægger navn til de store overskrifter, og hvis man som politiker virkelig mener det med en effektiv offentlig sektor. Hvis ikke man gør det, kan det godt være, at man får markeret sig i medierne på den korte bane – men på længere sigt vil udmeldingerne om en effektiv offentlig sektor miste troværdighed. 

Comments
No comments yet. Be the first.
BLOG

Mannov siger farvel til vores jyske PR-nestor

 

Den 30. september 2020 fyldte vores kære og mangeårige kollega og partner Ebbe Kristensen 66 år. Det blev samtidig Ebbes sidste arbejdsdag, da han har valgt nu at hellige sig pensionisttilværelsen – efter mere end 30 år i PR-branchen.

 

Ebbe har været en ledende faktor for Mannovs Aarhus-afdeling siden 1999, hvor han gjorde comeback til Mannov efter nogle år hos bl.a. Schur International, Indbodan og et par andre bureauer. Ebbe begyndte dog hele sin karriere hos netop Mannov, da han tilbage i 1982 – kun syv år efter firmaets grundlæggelse – startede som elev hos Børge Mannov og i løbet af de følgende tre år blev godt udlært i PR ud fra devisen om ”Alle har ret til en advokat ved den domstol, der hedder den offentlige debat”.

 

Samlet set er det blevet til mere end 23 år i Mannov og over 30 år i bureaubranchen for Ebbe. På nogle områder er der sket en afsindig udvikling siden 90’erne – vi sender fx ikke længere pressemeddelelser ud pr. fax (hvilket ellers dengang var et vildt teknologisk kvantespring fra den traditionelle postomdeling J). Men når det kommer til selve essensen i PR, så er grundtankerne ifølge Ebbe stadig de samme: ”Etablering, opretholdelse og udvikling af relationer med en organisations vigtigste in- og eksterne interessenter. Det er, hvad PR dybest set handler om. Og hvad der også gælder ikke mindst i dag, hvor normer og paradigmer ændres, og hvor virksomheder kan komme ud i kriser lynhurtigt i takt med medieudviklingen og ikke mindst her i den nye ”udskamningstid””.

 

Men nu er det slut med PR-værktøjerne i arbejdsøjemed for Ebbes vedkommende. Fremover vil Ebbe koncentrere sine kræfter om at nyde pensionisttilværelsen sammen med sin søde hustru Inge. Det under vi ham selvfølgelig fuldt ud – men vi kommer til at savne ”den gamle jyde” med de mange jyske favorithold (Ebbe er tilsyneladende glad for alle jyske fodboldhold, der slår københavner-holdene). Gennem årene har Ebbe været en enorm kapacitet for både Mannovs kunder og os som kollegaer. Han har prøvet lidt af hvert inden for kommunikationsbranchen, hvilket har gjort ham til den dygtige og skarpe generalist, han er i dag – med en særlig forkærlighed for fødevare-, medicinal- og miljøområdet, der altid har ligget Ebbes hjerte nær, og hvor han gennem tiden har skabt mange virkelig flotte resultater for Mannovs kunder.

 

I Mannov har vi altid haft en meget speciel og familiær kultur. Mange taler om den særlige ’Mannov-ånd’ – både blandt kunder og medarbejdere, nuværende som tidligere. Derfor satser vi også på, at vi fortsat kommer til at få glæde af Ebbes gode selskab og spændende anekdoter og betragtninger om bl.a. fodbold, vin og verden. Om vi er enige – særligt om synspunkterne inden for fodbold – tør vi ikke garantere. Men det bliver helt sikkert en hyggelig snak.

 

Vi ønsker Ebbe (og Inge) alt det bedste fremover – og glæder os til at høre nyt om stort og småt fra livet som pensionist i både Gl. Rye og Sydfrankrig. 

 

Tekst til LinkedIn, Facebook mv.:

Et kæmpe og hjerteligt tillykke til vores jyske PR-nestor Ebbe, der fyldte 66 år den 30. september. Dagen var samtidig Ebbes sidste arbejdsdag, da han nu helliger sig tilværelsen som pensionist sammen med sin kære hustru Inge. De vil helt sikkert komme til at nyde livet i både Gl. Rye og Sydfrankrig –  vi ønsker både Ebbe og Inge alt det bedste fremover og håber, at de fortsat vil lægge vejen forbi Mannov, når de er på den østlige side af broen.